Pháp chế: Tranh chấp về chia lợi nhuận

Mở Công ty chung, cùng góp vốn để công ty hoạt động.Chia tiền lời thế nào nhỉ? Đôi khi tan đàn xẻ nghé không phải vì làm ăn không tốt, mà đau nhất là “rã đám” vì chia tiền lời không thuyết phục.

Có thể bạn quan tâm - cách đây 4 tháng

Tác giả: Phạm Nguyễn