[Pháp chế - THUẾ]: Vai trò của hóa đơn trong thuế GTGT

Trong thuế GTGT, hóa đơn đóng vai trò rất quan trọng giúp cho doanh nghiệp xác định số thuế GTGT phải nộp cho nhà nước. Vậy có những loại hóa đơn nào hiện đang tồn tại?

Chính trị - Xã hội - cách đây 9 tháng

Tác giả: Phạm Nguyễn