Phải có phương án đón 19 công dân Việt Nam ở vùng dịch về nước

Để đón các công dân Việt Nam tại vùng dịch về nước chúng ta phải cách ly tập trung 14 ngày, bảo đảm bố trí tất cả các điều kiện, cả về ăn uống, ngủ, nghỉ,…

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 2 tháng

Tác giả: Đinh Thanh - Đỗ Hùng