Ông Nguyễn Đức Hùng Linh: 5 lĩnh vực kinh doanh sẽ “lên ngôi” trong năm 2020

Ông Nguyễn Đức Hùng Linh – Kinh tế trưởng kiêm Giám đốc Nghiên cứu – Phát triển; Giám đốc phân tích và tư vấn đầu tư SSI đã đưa ra 5 lĩnh vực kinh doanh sẽ “lên ngôi” trong năm 2020.

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 9 tháng

Tác giả: BBT