Nửa cuối năm 2019, nhà đầu tư nên chú ý đến những rủi ro nào?

Những xung đột trên thế giới có thể tác động mạnh đến TTCK VN, nhà đầu tư cần cơ cấu lại tỷ trọng dài hạn để tìm kiếm lợi nhuận cuối năm 2019 và đầu năm 2020

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 2 năm

Tác giả: Nguyễn Long - Hoàng Hưng