Những bông hoa hậu phương chống dịch COVID-19

Bất kỳ cuộc chiến đấu nào vai trò của hậu phương cũng luôn đóng một vị trí quan trọng giúp một phần thắng lợi thành công.

Thời sự - cách đây 2 tháng

Tác giả: Lê Linh - Minh Huệ - Hoàng Hưng