Nhóm cổ phiếu nào sẽ hút dòng tiền ngắn hạn?

Theo ông Đinh Quang Hinh, Trưởng Bộ phận Chiến lược thị trường VNDIRECT, nhà đầu tư vẫn có thể tìm kiếm cơ hội đầu tư trong giai đoạn hiện nay với những ngành ít chịu tác động từ dịch bệnh COVID-19.

Tài chính – Chứng khoán - cách đây 5 tháng

Tác giả: NGUYỄN LONG - HOÀNG HƯNG