Nhật Bản nuôi cá chép làm sạch nguồn nước

Tại ngôi làng Harie, mỗi gia đình nuôi cả đàn cá chép để làm sạch nguồn nước thải sinh hoạt, trước khi chúng chảy ra cánh đồng.

Sản phẩm - Thị trường - cách đây 5 tháng

Tác giả: St