Nhà đầu tư thu phí không dừng BOT trả dự án cho Bộ GTVT

Sau khi VETC đề nghị trả lại dự án, Bộ GTVT khẳng định sẽ chuyển cho một nhà đầu tư khác tiếp tục thực hiện cung cấp dịch vụ thu phí không dừng tại 44 trạm BOT.

Chính trị - Xã hội - cách đây 9 tháng

Tác giả: Theo VTV