Nhà đầu tư cần lưu ý gì khi đầu tư trái phiếu doanh nghiệp?

Theo ông Trần Đức Anh (KB Securities Việt Nam), trong bối cảnh trái phiếu doanh nghiệp tiềm ẩn nhiều rủi ro, các nhà đầu tư không nên mạo hiểm với trái phiếu doanh nghiệp có lãi suất cao.

Video - cách đây 4 tuần

Tác giả: NGUYỄN LONG - HOÀNG HƯNG