Ngân hàng làm gì để thu hút doanh nghiệp SME vay vốn?

Theo Báo cáo đặc điểm môi trường kinh doanh Việt Nam, có 25% số doanh nghiệp nộp hồ sơ vay vốn chính thức và 15% gặp khó khăn trong việc vay vốn. 56% DN chọn nguồn vốn phi chính thức.

Chính trị - Xã hội - cách đây 1 năm

Tác giả: Nguyễn Long - Hoàng Hưng