Mùa báo cáo tài chính quý 2, nhà đầu tư vẫn cần "cẩn tắc vô áy náy"

Theo chuyên gia, hiện nay nhóm ngành ngân hàng đang có sự phân hoá mạnh, trong khi đó nhóm cổ phiếu ngành điện đang có mức tăng trưởng ổn định.

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 12 tháng

Tác giả: Nguyễn Long - Hoàng Hưng