Một phần ba số điện thoại bán ra ở Trung Quốc hỗ trợ 5G

Trung Quốc đang đẩy mạnh phát triển thế hệ mạng di động tiếp theo (5G), từ đầu tư cơ sở hạ tầng cho đến hạ giá bán các smartphones 5G xuống tầm trung.

Video - cách đây 3 tháng

Tác giả: NGUYỄN LONG - HOÀNG HƯNG