"Mong ước bình thường" của Đà Nẵng

Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng thực hiện ca khúc " Mong ước bình thường" là mong ước với nhiều người Đà Nẵng trong suốt thời gian phòng, chống dịch bệnh COVID - 19.

Chính trị - Xã hội - cách đây 1 tháng

Tác giả: Trung tâm xúc tiến du lịch Đà Nẵng