Thu hẹp khoảng cách số của Việt Nam từ giải thưởng Make in Việt Nam 2020

Make in Việt Nam 2020 là hoạt động nhằm cụ thể hóa Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Video - cách đây 2 tháng

Tác giả: BẢO LOAN