Lựa chọn hiệu quả cho giải quyết tranh chấp

Trong các tranh chấp thương mại và trong bối cảnh Việt Nam đã, đang ký kết các hợp tác thương mại song phương và đa phương rất quan trọng, hòa giải tranh chấp thương mại hiện nay có rất nhiều ưu việt.

Pháp luật - Kiến nghị - cách đây 5 tháng

Tác giả: Đinh Thanh - Bảo Loan