Liên kết doanh nghiệp để phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Các doanh nghiệp cần liên kết trên nền tảng dẫn dắt, tạo điều kiện của các địa phương mới thúc đẩy phát triển vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) Bắc Bộ.

Thời sự - cách đây 4 tháng

Tác giả: Đinh Thanh