Làn sóng khởi nghiệp liêm chính trong cộng đồng ASEAN

Với vai trò quốc gia Chủ tịch ASEAN 2020, nằm trong chuỗi các hoạt động về ASEAN, VCCI đã tổ chức Diễn đàn khởi nghiệp với chủ đề: Hợp tác phát triển minh bạch và bền vững trong thời đại số.

Video - cách đây 1 tuần

Tác giả: BẢO LOAN - MINH CHÂU