Lai Châu: Cần đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực du lịch

Hiện nay phát triển du lịch ở Lai Châu vẫn còn chậm chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh; sản phẩm còn đơn điệu, chất lượng dịch vụ còn hạn chế, nguồn nhân lực còn thiếu và yếu...

Có thể bạn quan tâm - cách đây 5 tháng

Tác giả: Thành Thanh - Nam Hà