KTS Hồ Thiệu Trị: Giải "bài toán" quy hoạch sông Hồng

Với những mục tiêu và kỳ vọng đặt ra, theo KTS Hồ Thiệu Trị - Chủ tịch HTT Group đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng sẽ phải tìm lời giải tối ưu cho không ít vấn đề.

Bất động sản - cách đây 2 tuần

Tác giả: LƯU VÂN - LÊ SÁNG