Kinh tế tư nhân: Phát triển kì diệu và thúc đẩy nâng cao bình đẳng giới

Theo TS Lê Đăng Doanh, nền kinh tế tư nhân đã góp phần nâng cao sự bình đẳng giới tại Việt Nam, khi giám đốc các doanh nghiệp tư nhân là nữ hiện chiếm 28%, tỉ lệ cao trong khu vực Đông Nam Á.

Video - cách đây 1 tháng

Tác giả: BẢO LOAN - MINH CHÂU