Kinh tế số và kinh tế chia sẻ sẽ rút ngắn mọi khoảng cách

Ông Trần Hữu Huỳnh – Chủ tịch Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam nhấn mạnh tại Diễn đàn kinh tế 2020 do Báo Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức.

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 8 tháng

Tác giả: BBT