Kiến nghị từng bước đưa loại hình đầu tư tiền ảo, đầu tư Forex vào khuôn khổ pháp luật

Thiếu tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn Bộ Công an kiến nghị Chính phủ nghiên cứu đầy đủ về loại hình đầu tư kinh doanh Forex, từng bước đưa loại hình đầu tư này vào khuôn khổ pháp luật.

Video - cách đây 1 tháng

Tác giả: MINH CHÂU