Kích hoạt động lực cho kinh tế tư nhân phát triển

Tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân 2019 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng khu vực kinh tế tư nhân có vai trò hết sức quan trọng trong nền kinh tế, cần tìm cách kích hoạt tốt hơn nữa khu vực này.

Tin tức - cách đây 6 tháng

Tác giả: Đinh Thanh