"Kích hoạt" Bệ phóng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho sinh viên Học viện Nông nghiệp

Chương trình đã diễn ra trang trọng thu hút được sự quan tâm của các ban ngành, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, doanh nghiệp và đông đảo các bạn sinh viên.

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 3 tháng

Tác giả: HOÀNG HƯNG- BÍCH PHƯƠNG