Khởi nghiệp sáng tạo phải bắt đầu từ hệ chính sách sáng tạo

Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam phối hợp với tổ chức Xlabs- Wecrate Việt Nam triển khai nhiều hoạt động thúc đẩy khởi nghiệp, kết nối xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp.

Tin tức - cách đây 4 tháng

Tác giả: Hoàng Hưng - Ngọc Diễm