KHỞI NGHIỆP: Dự án sản xuất Cua lột với những thắc mắc về thuế

Mặc dù còn gặp nhiều vướng mắc về thuế, nhưng dự án đã tự tin hơn từ những tư vấn của ông Nguyễn Văn Nam - Giám đốc sáng tạo và sáng lập Office360.

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 8 tháng

Tác giả: Nhóm Khởi nghiệp