Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là con đường tất yếu

Với kinh nghiệm của mình, ông Đàm Quang Thắng chia sẻ nhiều yếu tố đổi mới sáng tạo vào trong cuộc thi Khởi nghiệp Quốc gia do Báo Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức

Chính trị - Xã hội - cách đây 1 năm

Tác giả: Bích Phương - Hoàng Hưng