IBOT và những băn khoăn về quản trị tài chính và nhân sự

Với những câu hỏi gợi mở của mentor Trần Trí Dũng, IBOT đã nhận ra các vấn đề của mình và tìm hướng giải quyết

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 4 tháng

Tác giả: Nhóm KN