Quý I năm 2021: Thị trường lao động vẫn chìm trong "gam màu xám" vì COVID-19

Trong quý đầu năm 2021, cả nước có 9,1 triệu lao động từ 15 tuổi trở lên chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, lao động khu vực thành thị chịu tác động nhiều hơn khu vực nông thôn.

Video - cách đây 3 tuần

Tác giả: MINH CHÂU