Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo: Giải pháp từ các cơ quan truyền thông

Để doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển, sản phẩm của các đơn vị này đến được tay người tiêu dùng, không thể thiếu được sự hỗ trợ từ các cơ quan truyền thông.

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 3 tháng

Tác giả: HOÀNG HƯNG - BÍCH PHƯƠNG