Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu: Mái nhà chung để cộng đồng doanh nghiệp phát triển

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu ra đời thể hiện sự lớn mạnh và phát triển của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Lai Châu, đây cũng là bước tiến để cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 11 tháng

Tác giả: Đinh Thanh - Dương Thành