Hàng Việt chiếm tỉ lệ cao trên thị trường nội địa

Thống kê cho thấy tỉ lệ hàng Việt chiếm tỉ lệ cao trên thị trường nội địa từ 80 - 90% tại các kênh phân phối hiện đại...

Dư luận nóng - cách đây 6 tháng

Tác giả: Đinh Thanh