Hàng Việt chiếm tỉ lệ cao trên thị trường nội địa

Thống kê cho thấy tỉ lệ hàng Việt chiếm tỉ lệ cao trên thị trường nội địa từ 80 - 90% tại các kênh phân phối hiện đại...

Doanh nghiệp - Doanh nhân - cách đây 1 năm

Tác giả: Đinh Thanh