Hải Phòng: Cần tận dụng lợi thế của bất động sản công nghiệp

Sự phát triển của bất động sản công nghiệp sẽ là lợi thế để nhà đầu tư Hải Phòng bắt tay, thúc đẩy sự phát triển đồng bộ của cả các loại hình nhà ở.

Bất động sản - cách đây 1 tháng

Tác giả: Bà NGUYỄN HỒNG VÂN - Giám đốc thị trường, Công ty Dịch vụ BĐS JLL Việt Nam