Hải Phòng: Bến xe cầu Rào trước ngày dừng hoạt động

Từ ngày 31/10/2020, bến xe cầu Rào sẽ phải dừng hoạt động để Hải Phòng tiến hành xây dựng cầu Rào 1.

Video - cách đây 1 tháng

Tác giả: MINH HUỆ