Hà Nội triển khai các giải pháp phòng chống COVID-19

Tại Hội nghị trực tuyến Giao ban công tác của UBND thành phố, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung yêu cầu triển khai các giải pháp phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Chính trị - Xã hội - cách đây 3 tháng

Tác giả: Hoàng Hưng