Hà Nội trao 2 giải báo chí về xây dựng Đảng và phát triển văn hoá lần thứ II

Sau 9 tháng phát động, 2 giải báo chí đã nhận được sự tham gia, hưởng ứng của nhiều cơ quan báo chí Trung ương, Hà Nội và đông đảo các nhà báo với nhiều tác phẩm phong phú.

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 8 tháng

Tác giả: Đinh Thanh - Hoàng Hưng