Hà Nội sẽ là tuyến đầu trong thu hút làn sóng đầu tư mới

"Hà Nội 2020 - Hợp tác đầu tư và phát triển" diễn ra là minh chứng cho thấy Hà Nội là địa phương đi đầu trong việc thực hiện "nhiệm vụ kép", vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế...

Chính trị - Xã hội - cách đây 1 tháng

Tác giả: Bảo Loan