Hà Nam: Liên kết kích cầu du lịch

Mùa hè không phải lợi thế của du lịch tâm linh nhưng để từng bước phục hồi du lịch hậu covid, Hà Nam đã thực hiện những biện pháp kích cầu hướng tới du lịch tâm linh kết hợp với du lịch sinh thái.

Sản phẩm - Thị trường - cách đây 6 tháng

Tác giả: Bảo Loan - Dương Thành