Giúp doanh nghiệp vượt khủng hoảng: Bước 9 - Xây dựng một mindset/ tinh thần mạnh mẽ

Business Vaccine là chương trình được đúc kết từ các chiến lược đã giúp nhiều doanh nghiệp trên toàn cầu vượt qua và trở nên lớn mạnh sau các kỳ khủng hoảng, bao gồm chuỗi 11+ chiến lược dễ áp dụng.

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 2 tuần

Tác giả: Ban Biên tập