Giúp doanh nghiệp vượt khủng hoảng: Bước 3 - Online là cách thức làm việc mới

Buổi huấn luyện Business Vaccine - Chiến lược khả dụng giúp doanh nghiệp vượt khủng hoảng bao gồm 11 bước. Bước 3 - Online là cách thức làm việc mới.

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 2 tuần

Tác giả: Ban Biên tập