Giảm thiểu rủi ro tai nạn lao động cách nào?

Để giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cần có sự vào cuộc mạnh mẽ của cả nhà nước, doanh nghiệp và người lao động.

Tin tức - cách đây 1 năm

Tác giả: Hoàng Hưng - Bích Phương