EVFTA: Những thuận lợi và rủi ro pháp lý trong hoạt động thương mại

EVFTA mang lại cơ hội lớn cho xuất khẩu của Việt Nam, tuy nhiên dù đã có kinh nghiệm làm việc với Châu Âu nhưng rủi ro pháp lý trong hoạt động thương mại là không thể tránh khỏi.

Pháp luật - Kiến nghị - cách đây 6 tháng

Tác giả: Đinh Thanh - Bảo Loan