EVFTA và IPA: Cơ hội nào cho doanh nghiệp?

Việt Nam có tới 98% là doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, với khả năng quản trị, công nghệ, quy mô doanh nghiệp, nguồn vốn…vẫn còn nhiều hạn chế sẽ là khó khăn khi tiếp cận với EVFTA.

Doanh nghiệp - Doanh nhân - cách đây 9 tháng

Tác giả: Đinh Thanh