Được - mất với M&A: (Bài 3) Thời cơ là hữu hạn

Với những ưu thế đang có khi được đánh giá rất cao trong việc kiểm soát dịch bệnh COVID-19, Việt Nam cần tận dụng cơ hội, không để dòng vốn đầu tư ngoại dịch chuyển sang các nước có lợi thế khác.

Chính trị - Xã hội - cách đây 1 tháng

Tác giả: Đinh Thanh - Bảo Loan