Đừng đánh giá con cá bằng khả năng leo cây

Albert Einstein từng nói "Ai cũng là thiên tài". Nhưng nếu bạn đánh giá một con cá bằng khả năng leo cây, nó sẽ sống suốt đời với niềm tin rằng nó là kẻ kém cỏi.

Giải trí - cách đây 5 tháng

Tác giả: Nguồn: YouTube