Không đánh đồng "đa cấp" với "đa cấp bất chính"

Trước dư luận các doanh nghiệp đa cấp làm ăn chộp giật, không chính đáng, doanh nghiệp đa cấp chân chính cần tìm cách tháo gỡ, thông tin minh bạch với người tiêu dùng.

Tin tức - cách đây 4 tháng

Tác giả: Hoàng Hưng - Đinh Thanh