Đừng bao giờ bỏ cuộc khi gặp khó khăn

Cách giáo dục con của vịt mẹ - muốn dạy các con mình tính độc lập, không bỏ cuộc khi gặp khó khăn là bài học khiến chúng ta không khỏi suy ngẫm.

Sản phẩm - Thị trường - cách đây 12 tháng

Tác giả: Nguồn: MXH