Đưa công nghệ cao vào chạy thận

Ứng dụng hệ thống lọc nước thẩm thấu ngược (RO) công nghệ cao nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối, tránh rủi ro cho bệnh nhân lọc máu trong suốt quá trình lọc.

Tin tức - cách đây 4 tháng

Tác giả: Đinh Thanh - Khắc Lãng