Dự thảo luật PPP sẽ tạo ra "cú hích" cho sự phát triển hạ tầng của Việt Nam

Theo các chuyên gia, đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) phát triển bền vững cần phải làm hài hòa mối quan hệ giữa lợi ích của nhà đầu tư, người dân và Nhà nước.

Có thể bạn quan tâm - cách đây 6 tháng

Tác giả: Đinh Thanh